Vibrationsmätning i Södertälje

Vanligtvis skriver jag om vibrationsmätningar och hur de går till med utgångspunkt i Skåne, men idag kommer jag göra ett undantag och berätta om ett företag som är verksamt i Stockholmstrakten. 

PEKO Geofysik AB är ett gediget företag som erbjuder tjänster inom vibrationsmätningar i SödertäljeNacka och Bromma. Med många års viktig erfarenhet är de säkra på att de kan utföra arbetet på absoluta toppnivå, till enormt förmånliga priser.

Vad är då en vibrationsmätning? Vibrationsmätningar utförs i syfte för att kontrollera och övervaka de vibrationsnivåer som uppkommer i byggnaden i samband med vibrationsalstrande verksamhet. De riktvärden som används kommer från riskanalysen.

PEKO Geofysik använder de senaste instrumenten från Sigicom med uppkoppling mot internet och GSM, och deras kunder har möjlighet att ta del av mätvärden i realtid där rapporteringen kan ske vi e-post, Internet eller SMS.
 Eftersom de tidigare arbetat både på Sigicom och ABEM Instrument (båda är tillverkare av vibrationsinstrument) känner företaget till både mjukvara och instrument mycket väl. 

PEKO Geofysik använder Svensk Standard för mätningarna och kalibrerar instrumenten enligt rekommendationer.